Over ons

foto mario2

Mario Damen doceert middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij geeft zowel inleidende colleges over de middeleeuwse geschiedenis als gespecialiseerde cursussen over bijvoorbeeld de adel, toernooien, stedelijke feestcultuur en paleografie.

Sinds 2016 leidt hij het door NWO gefinancierde onderzoeks- project De verbeelding van een territorium. Constructies en representaties van laat middeleeuws Brabant. Daarnaast doet hij vooral onderzoek naar de adel in de Nederlanden, met name in het hertogdom Brabant (zie ook zijn blog). Verder publiceert hij over politieke representatie, toernooien, middeleeuwse geschenken, gebrand-schilderde glazen, Bourgondische vorsten en vorstinnen. Veel van zijn publicaties vind je hier.

Overlaet_profielfotoKim Overlaet behaalde haar doctoraat aan de Universiteit van Antwerpen in 2015. Van 2016 tot eind januari 2019 werkte zij als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Zij publiceerde de resultaten van haar onderzoek naar de Blijde Intrede van Maximiliaan van Oostenrijk in Antwerpen (1478) onder meer in het Journal of Medieval History (zie publicaties). Sinds februari 2019 is zij als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Lund (Zweden), waar zij in samenwerking met Jaco Zuijderduijn onderzoek doet naar de balans tussen familiale steun en commerciële zorg voor oudere mannen en vrouwen in het vroegmoderne Mechelen en Leiden.

AE hoofd (1)


Arend Elias Oostindiër
is promovendus middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hiervoor studeerde hij Scandinavische Talen en Culturen en Middeleeuwse Literatuur aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij zich bezighield met culturele overdracht in de middeleeuwen en middeleeuwse vertaaltheorie. Nu concentreert hij zich op het ontrafelen van hertogelijke, edele en stedelijke concepties van Brabant als territorium dat geconstrueerd werd door verschillende ruimtelijke praktijken en netwerken.

DSC04753 2

Bente Marschall volgt de onderzoeksmaster Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is met name geïnteresseerd in de Bourgondische Lage Landen. Haar bachelorscriptie handelde over de uitvaarten van drie Bourgondische hertogen en de rol die deze uitvaarten gespeeld kunnen hebben in een eventuele Bourgondische Theaterstaat. Sinds september 2018 maakt zij als student-assistent onderdeel uit van bovengenoemd project. Zij is medeverantwoordelijk voor de organisatie van de internationale workshop (2019), ondersteunt de onderzoekers van het project en voert een eigen onderzoek uit binnen de kaders van het project.

bastiaanBastiaan van den Akker volgt de onderzoeksmaster Geschiedenis aan de UvA. Voor zijn bachelorscriptie analyseerde hij laatmiddeleeuwse reisverhalen. Sinds januari 2019 is hij stagiair bij het project en digitaliseert hij haardstede- en volkstellingen uit de veertiende, vijftiende en zestiende eeuw. Deze data worden op die manier voorbereid voor toepassing in een QGIS-kaart.