Over ons

foto mario2

Mario Damen doceert middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij geeft zowel inleidende colleges over de middeleeuwse geschiedenis als gespecialiseerde cursussen over bijvoorbeeld de adel, toernooien, stedelijke feestcultuur en paleografie.

Sinds 2016 leidt hij het door NWO gefinancierde onderzoeks- project De verbeelding van een territorium. Constructies en representaties van laat middeleeuws Brabant. Daarnaast doet hij vooral onderzoek naar de adel in de Nederlanden, met name in het hertogdom Brabant (zie ook zijn blog). Verder publiceert hij over politieke representatie, toernooien, middeleeuwse geschenken, gebrand-schilderde glazen, Bourgondische vorsten en vorstinnen. Veel van zijn publicaties vind je hier.

Overlaet_profielfotoKim Overlaet is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, bij de vakgroep Middeleeuwse geschiedenis. In 2015 behaalde zij haar doctorstitel aan de Universiteit van Antwerpen, met een proefschrift over zowel het individuele als het maatschappelijke belang van familienetwerken- en relaties in het zestiende-eeuwse Mechelen. Sinds 2016 maakt zij deel uit van het bovengenoemde onderzoeksproject, en focust zij in het bijzonder op de hertogelijke, adellijke en stedelijke representaties van het territorium Brabant via Blijde Intredes, kronieken, enz..

AE hoofd (1)


Arend Elias Oostindiër
is promovendus middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hiervoor studeerde hij Scandinavische Talen en Culturen en Middeleeuwse Literatuur aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij zich bezighield met culturele overdracht in de middeleeuwen en middeleeuwse vertaaltheorie. Nu concentreert hij zich op het ontrafelen van hertogelijke, edele en stedelijke concepties van Brabant als territorium dat geconstrueerd werd door verschillende ruimtelijke praktijken en netwerken.