Over ons

foto mario2

Mario Damen doceert middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij geeft zowel inleidende colleges over de middeleeuwse geschiedenis als gespecialiseerde cursussen over bijvoorbeeld de adel, toernooien, stedelijke feestcultuur en paleografie.

Sinds 2016 leidt hij het door NWO gefinancierde onderzoeks- project De verbeelding van een territorium. Constructies en representaties van laat middeleeuws Brabant. Daarnaast doet hij vooral onderzoek naar de adel in de Nederlanden, met name in het hertogdom Brabant (zie ook zijn blog). Verder publiceert hij over politieke representatie, toernooien, middeleeuwse geschenken, gebrand-schilderde glazen, Bourgondische vorsten en vorstinnen. Veel van zijn publicaties vind je hier.

Overlaet_profielfotoKim Overlaet is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, bij de vakgroep Middeleeuwse geschiedenis. In 2015 behaalde zij haar doctorstitel aan de Universiteit van Antwerpen, met een proefschrift over zowel het individuele als het maatschappelijke belang van familienetwerken- en relaties in het zestiende-eeuwse Mechelen. Sinds 2016 maakt zij deel uit van het bovengenoemde onderzoeksproject, en focust zij in het bijzonder op de hertogelijke, adellijke en stedelijke representaties van het territorium Brabant via Blijde Intredes, kronieken, enz.

AE hoofd (1)


Arend Elias Oostindiër
is promovendus middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hiervoor studeerde hij Scandinavische Talen en Culturen en Middeleeuwse Literatuur aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij zich bezighield met culturele overdracht in de middeleeuwen en middeleeuwse vertaaltheorie. Nu concentreert hij zich op het ontrafelen van hertogelijke, edele en stedelijke concepties van Brabant als territorium dat geconstrueerd werd door verschillende ruimtelijke praktijken en netwerken.

DSC04753 2

Bente Marschall volgt de onderzoeksmaster Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is met name geïnteresseerd in de Bourgondische Lage Landen. Haar bachelorscriptie handelde over de uitvaarten van drie Bourgondische hertogen en de rol die deze uitvaarten gespeeld kunnen hebben in een eventuele Bourgondische Theaterstaat. Sinds september 2018 maakt zij als student-assistent onderdeel uit van bovengenoemd project. Zij is medeverantwoordelijk voor de organisatie van de internationale workshop (2019), ondersteunt de onderzoekers van het project en voert een eigen onderzoek uit binnen de kaders van het project.

bastiaanBastiaan van den Akker volgt de onderzoeksmaster Geschiedenis aan de UvA. Voor zijn bachelorscriptie analyseerde hij laatmiddeleeuwse reisverhalen. Sinds januari 2019 is hij stagiair bij het project en digitaliseert hij haardstede- en volkstellingen uit de veertiende, vijftiende en zestiende eeuw. Deze data worden op die manier voorbereid voor toepassing in een QGIS-kaart.